Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu

O nas

Aby wyjść naprzeciw potrzebom kulturalnym społeczeństwa w 1962 r. utworzona została Świetlica, pełniąca rolę ośrodka kultury, mieszcząca się w Domu Ludowym przy ul. Ludowej. Świetlica ta funkcjonowała do 1972 r. Kierownikiem w tym okresie była p. Janina Nawrot,  zasłużona działaczka w rozwoju kulturalnym Siewierza.

W 1968 r. rozpoczęto budowę Ośrodka Kultury przy ul. Słowackiego. 8 listopada 1974 r. budynek został oddany do użytku. Po dwóch latach na mocy Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy Siewierz Nr XII/39/76 z dnia 5 października 1976 roku został utworzony Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu (w skrócie MGOK Siewierz), który działał na podstawie:

  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r., Nr 110, poz. 721, z późn.zm.),
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r., Nr 13, poz. 74, z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r., Nr 34, poz. 198, z późn. zm.),
  • Statutu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w PRL-owskiej historii Siewierza był głównym ośrodkiem życia kulturalnego i społecznego mieszkańców miasta i regionu. Na działalność ośrodka duży wpływ miała i ma kadra kierownicza, instruktorzy oraz wszyscy ludzie biorący udział w życiu kulturalnym miasta.

W 2014 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu został przekształcony w Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. Jest to jedno z kluczowych miejsc integracji społeczności. Działalność instytucji ukierunkowana jest w szczególności na stworzenie oferty kulturalnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Swoją działalnością i współpracą skupia różnorodne środowiska w całej Gminie Siewierz prowadząc różnorodne formy swej działalności. 

Swoimi działaniami MGCKSiT kładzie duży nacisk na edukację. W centrum prowadzone są zajęcia nauki gry na instrumentach, nauki śpiewu, zajęcia plastyczne, taneczne, zajęcia prowadzone w ramach zespołów śpiewaczych, wokalnych, chórów oraz orkiestr dętych, a także Lego-Robotyka, Minecraft, joga, aerobik, mażoretki, Nordic Walking, Jiu Jitsu, szkółka piłkarska. 

Innym ważnym elementem działalności instytucji jest organizacja różnorodnych form amatorskiego ruchu artystycznego oraz corocznych imprez i uroczystości. Stałe punkty w kalendarzu imprez organizowanych przez MGCKSiT to między innymi Finał Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego, Majówka w Gminie Siewierz, Dni Ziemi Siewierskiej, Turniej Rycerski, Dożynki Gminne, a także Inauguracja Roku Kulturalnego, czy Miejsko-Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym.

Fotogaleria!

Utworzono dnia 09.04.2021, 12:21

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 5 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny