Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu

Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz!

Utworzono dnia 20.06.2022
W dniu 18 czerwca 2022 r. podczas Jubileuszu 65-lecia Orkiestry Dętej OSP Brudzowice uroczyście wręczono nagrody „Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris”. 
 
Nagroda ta jest przyznawana przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz w uznaniu zasług dla miasta i gminy w zakresie tworzenia, upowszechniania oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, a także za szczególną troskę o lokalną tożsamość. „Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris” jest uhonorowaniem postaw godnych naśladowania oraz wyróżnieniem osób, wnoszących szlachetne wartości dla społeczności Gminy Siewierz. 
 
Kapituła konkursu pozytywnie zaopiniowała wnioski złożone przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu i wśród tegorocznych laureatów nagrody „Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris” za 2021 r. znaleźli się:
  • Jan Bańka, 
  • Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Brudzowice.
 
Poniżej prezentujemy sylwetki wyróżnionych:
 
Orkiestra Dęta w Brudzowicach powstała w 1957 roku z inicjatywy Stanisława Czapli oraz Eugeniusza Stelmacha. Został wówczas powołany Zarząd i Komitet Organizacyjny orkiestry. Skład zarządu stanowili: Stanisław Czapla i Eugeniusz Stelmach, natomiast w skład Komitetu Organizacyjnego weszli: Antoni Machura, Franciszek Urbańczyk i Jan Michalczyk. 
 
Pierwszym kapelmistrzem został Stanisław Skotarski z Przeczyc, który podjął się uformowania orkiestry i przygotowania zgłaszających się adeptów do gry na instrumentach. Kolejnym kapelmistrzem został Józef Klyta z Miasteczka Śląskiego, który prowadził lekcje w prywatnych domach członków orkiestry. W początkowym okresie orkiestra stanowiła samodzielną organizację, jednak w 1960 roku nastąpiło przyłączenie orkiestry do Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowicach. W 1964 roku Jan Klyta odszedł z orkiestry, a kolejnymi kapelmistrzami byli Czesław Nowak z Dąbia i Franciszek Nowak z Zawiercia. W 1986 roku funkcję tę objął Stefan Łebek z Katowic, który wówczas był również kapelmistrzem Orkiestry Dętej „Katowice”.
 
Ogromny wkład w sprawne funkcjonowanie Orkiestry Dętej OSP Brudzowice włożył Henryk Bednarczyk, który grał w niej (na trąbce) przez ponad 60 lat. Był on motorem działania orkiestry, załatwiał sprawy bieżące oraz przejął wszystkie obowiązki organizacyjne. 
 
Od 2017 roku kapelmistrzem orkiestry jest Damian Duda - muzyk, instrumentalista współpracujący z wieloma orkiestrami, zespołami oraz artystami sceny śląskiej.
 
Orkiestra cały czas podnosi swój poziom artystyczny rozszerzając repertuar oraz organizując koncerty okolicznościowe dla mieszkańców Brudzowic, jak i pobliskich miejscowości. Bierze czynny udział w uroczystościach państwowych, kościelnych i świeckich. Ponadto wielokrotnie uczestniczyła w Wojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych OSP Województwa Śląskiego. W 2012 roku orkiestra została uhonorowana Nagrodą Starosty Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury.
 
Orkiestra Dęta OSP Brudzowice jest przykładem na to, jak umiejętnie można łączyć kunszt artystyczny z zaangażowaniem na rzecz budowania i podtrzymywania lokalnej tożsamości. Jej działalność przyczynia się do popularyzowania i propagowania rodzimej kultury, podczas wielu uroczystości i koncertów, promujących Siewierz na mapie kulturalnej Śląska, Zagłębia i kraju.
 
Pan Jan Bańka, mieszkaniec Brudzowic urodził się w 1947 roku. Jest długoletnim działaczem społecznym, związanym szczególnie ze środowiskiem rolniczym. Swoją aktywność społeczną rozpoczął jako członek Związku Młodzieży Wiejskiej w Brudzowicach, której to organizacji przewodniczył w latach 1964 – 1974.
 
W latach 80-tych zaangażowany w działalność kulturalno-oświatową organizował Klub Prasy i Książki, który mieścił się w remizie w Brudzowicach. Współorganizował festyny i zabawy, a nawet grupę teatralną, z którą występował dla  miejscowej publiczności, ale także w regionalnej telewizji.
 
Przez lata działalności społecznej i kulturalnej dał się poznać jako człowiek życzliwy, żywo zainteresowany problemami wsi i jej mieszkańców. W latach 1999 - 2005 pełnił funkcję sołtysa Sołectwa Brudzowice. W 1999 roku zorganizował spotkanie z sołtysami z gminy Siewierz, podczas którego zdecydowano o powołaniu Stowarzyszenia Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Powiatu Będzińskiego, którego został Prezesem. Funkcję tę pełnił przez 13 lat.
 
Działalność społeczna na coraz szerszą skalę oraz aktywność na rzecz lokalnej społeczności sprawiły, że w 2002 roku wyborem mieszkańców Sołectwa Brudzowice Pan Jan Bańka uzyskał mandat radnego Rady Miejskiej w Siewierzu. Funkcję radnego pełnił przez cztery kadencje, aż do 2018 roku.
 
Pan Jan Bańka zaangażował się w reaktywację Klubu Sportowego „Niwy” w Brudzowicach. Jest również aktywnym członkiem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Niwy” w Brudzowicach - stowarzyszenia skupiającego mieszkańców i działaczy, którzy troszczą się o stan i rozwój swojej „małej ojczyzny” oraz organizują szereg przedsięwzięć integrujących mieszkańców.
 
Jest także mocno zaangażowany w działalność na rzecz osób starszych. W 2011 roku doprowadził do powołania Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Brudzowicach. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu, przy którym wraz z innymi członkami założył grupę teatralną „Apogeum”. Od 2016 roku jest wiceprezesem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu, a od 2019 roku członkiem Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu.
 
Pan Jan Bańka jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział w Będzinie. Jako lokalny animator historii, w 2004 roku czynnie zaangażował się
w opracowanie i wydanie książki „Przewodnik historyczny po miejscowościach gmin powiatu będzińskiego. Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz”.
 
Pan Jan Bańka poprzez dotychczasową działalność i pracę dowiódł wielokrotnie swojego przywiązania do Sołectwa Brudzowice oraz spraw jego mieszkańców, a jego wkład w rozwój Gminy Siewierz oraz upowszechnianie i wspieranie kultury z całą pewnością zasługują na powszechny szacunek.
 
W uznaniu dotychczasowych zasług otrzymał następujące odznaczenia:
      - Brązowy Krzyż Zasługi - 1976 r.
      - Srebrny Krzyż Zasługi - 1981 r.
      - Złoty Krzyż Zasługi - 1986 r.
      - Zasłużony dla Rolnictwa - 2006 r.
      - Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego - 2007 r.
      - Złota Odznaka Honorowa  za Zasługi dla Województwa Śląskiego - 2012 r.
 
Laureatom serdecznie gratulujemy!
 
Zdjęcia: www.siewierz.pl

Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz

Utworzono dnia 20.06.2022, 12:01

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 3 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 25

W poprzednim tygodniu: 265

W tym miesiącu: 119

W poprzednim miesiącu: 1164

Wszystkich: 39787