Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu

Kultura

Kultura od wieków znajdowała swoje zaszczytne miejsce w Siewierzu. Teatr, muzyka, śpiew, taniec, literatura i plastyka, stanowiły nieodłączny element życia miasta. Miasto zawsze otwierało swoje bramy przed artystami i jednocześnie dbało o rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. 

W okresie prawie półwiecznej historii instytucja realizowała i realizuje nadal misję upowszechniania kultury i sztuki poprzez różnorodne formy aktywności. Organizowane są imprezy artystyczne: koncerty, festiwale, przeglądy, spotkania poetyckie, spektakle teatralne, festyny, imprezy plenerowe i okolicznościowe. Stale współpracujemy z innymi ośrodkami kultury i placówkami oświatowo-kulturalnymi w celu uatrakcyjnienia oferty kulturalnej i artystycznej.

Celem podstawowej działalności MGCKSiT Siewierz jest upowszechnianie i ochrona kultury oraz pozyskiwanie i przygotowywanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Swoje cele statutowe realizuje poprzez wykonywanie zadań, do których należą m.in.: 

 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczeństwa w zakresie kultury, 
 • organizowanie i prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej oraz wychowanie przez sztukę, 
 • inspirowanie mieszkańców do odkrywania własnych możliwości twórczych, 
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozbudzania zainteresowania wiedzą i sztuką, 
 • opieka i tworzenie warunków działania twórcom lokalnym i animatorom kultury, 
 • kultywowanie, promowanie i tworzenie warunków dla rozwoju rodzimego folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 
 • prowadzenie zajęć w stałych formach takich jak: koła zainteresowań, kluby, sekcje, zespoły, 
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury, 
 • promocję Gminy Siewierz, jej kultury i lokalnych twórców kultury, 
 • organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych plenerowych oraz w obiektach, w których MGCKSiT Siewierz prowadzi swoją działalność, 
 • organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży, 
 • organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów, 
 • prowadzenie edukacji multimedialnej, 
 • prowadzenie działalności instruktażowej i metodycznej, 
 • organizowanie kursów, prelekcji, odczytów, 
 • prowadzenie działalności poligraficznej, fonograficznej, filmowej i wydawniczej, 
 • współpraca z placówkami oświatowymi i wychowawczymi oraz z innymi instytucjami kultury miasta i gminy, 
 • wymiana kulturalną z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami na terenie miasta i gminy, kraju oraz za granicą, 
 • realizacja imprez zleconych: okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych lub umożliwianie ich realizacji, 
 • wszelkie inne działania o charakterze kulturalnym, w tym współpraca z innymi podmiotami.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 1 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny